Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK")
Číslo výzvy v informačním systému: 21 
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.4 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.
Škola realizovala projekt pod názvem „Rozvoj výuky na ZŠ Suchdol n. O. pomocí ICT“ od listopadu 2011 do dubna 2013.
Vyučující vytvořili a v hodinách ověřili 300 digitálních učebních materiálů. Materiály vytvořené v rámci projektu zašleme na požádání na vaši e-mailovou adresu, jejich seznam je zde:
 

VYHLEDÁVÁNÍ


OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti


Přihlásit