AKTUÁLNÍ INFORMACE, OZNÁMENÍ


03.06.2020
ZŠ Akce
Bc. Marcela Macíčková
Organizace výukových aktivit:
Vzdělávací aktivity budou probíhat po třídách:
• VI. třída – 2 skupiny,
• VII. A třída,
• VII. B třída,
• VIII. třída – 2 skupiny,
dle stanoveného rozvrhu.
Rozdělení účastníků vzdělávacích aktivit do tříd a skupin je uvedeno samostatně (odkaz níže).
Vzdělávací aktivity budou probíhat v těchto časech:
• 1. hodina … 8:55 – 9:40,
• 2. hodina … 9:45 – 10:30,
• 3. hodina … 10:50 – 11:35,
• 11:40 případný oběd.
Rozvrh od 08. 06. do 23. 06. 2020 je uveden samostatně (odkaz níže).
Případný rozvrh od 24. 06. 2020 (včetně způsobu předávání vysvědčení) bude upřesněn.
Žáci si mohou s vyučujícími domluvit individuální konzultační hodiny od 8:00 hodin.
 
Další důležité informace:
ŽÁCI SI ZKONTROLUJÍ, ZDA JSOU V PŘÍPADĚ ZÁJMU O DOBROVOLNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ZAŘAZENI DO TŘÍD ČI SKUPIN.
První den je nutné při příchodu odevzdat čestné prohlášení s datem daného dne nebo den předem (tiskopis je k dispozici u článku o obnovení provozu ZŠ pro žáky 6. – 8. ročníku).
Žáci příchod do školy načasují tak, aby ke škole přišli cca 5 minut před zahájením hodiny, před školou nebudou tvořit hloučky.
Žáci musí mít s sebou dvě roušky (jednu na sobě a jednu v sáčku).
Přihlášky k odběru obědů si řeší žáci nebo rodiče s vedoucí školní jídelny (osobně, 556 736 574, i.michnova@skolasuchdol.cz); případný výdej oběda v první den nemoci do nosiče (prostřednictvím tácu, kdy s nosičem manipulují výhradně rodiče) vždy od 11:00 do 11:30 hodin, na rampě ŠJ, zvoňte na kancelář vedoucí ŠJ.
V případě, kdy se přihlášený žák vzdělávacích aktivit nezúčastní, žádáme rodiče, aby informovali třídního učitele.
Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni po celou dobu pobytu žáka (žákyně) ve škole reagovat na případný telefonický hovor a v případě podezření na onemocnění si dítě převzít a zajistit potřebnou péči a následnou zpětnou vazbu do školy o jeho zdravotním stavu.

Pokyny pro žáky 6. až 8. ročníku, kteří se vzdělávacích aktivit ve škole nebudou účastnit
 
Žáci pokračují ve výuce na dálku prostřednictvím internetu.
Zákonní zástupci (případně žáci) odevzdají učebnice a pomůcky v den, který bude oznámen prostřednictvím Školy OnLine, současně odevzdají klíč od šatní skřínky, kterou zcela vyklidí, případný jiný postup si dohodnou s třídním učitelem.
Pokyny k předání vysvědčení budou upřesněny. 
 
Přílohy:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLEDÁVÁNÍOPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti


Přihlásit