Archiv aktualit

Předškoláček
Letošní předškoláci si vyzkoušeli školu nanečisto třikrát.

čtvrtek 16.05.2024 |Miková Radmila Mgr. |4
Vyvýšené záhony na naší školní zahradě
Během měsíce dubna jsme společně s žáky 9. tříd vytvořili v areálu školy 14 vyvýšených záhonů, které budou sloužit k výuce pracovních činností.

neděle 12.05.2024 |Miková Radmila Mgr. |5
Čistička odpadních vod a sběrný dvůr
Environmentální výchovu si prožili třeťáci na exkurzi čističky odpadních vod a na sběrném dvoře v Suchdole nad Odrou, kterou provázel pan Šrámek a paní Boráková.

pátek 10.05.2024 |Miková Radmila Mgr. |3
Zaostřeno na výuku
V září naše škola vstoupila do tříletého projektu TPA - Učící se škola, který má za cíl zkvalitnění vyučovacího procesu a zvyšování profesních dovedností s přímým dopadem na žáky.

čtvrtek 02.05.2024 |Miková Radmila Mgr. |2
Projektový den 6. třídy na Floře Olomouc
Šestáci naší školy se v pátek 26. 4. 2024 zúčastnili zajímavého a poučného projektu na Floře Olomouc, který byl financován z projektu JAK.

čtvrtek 02.05.2024 |Hradilová Michaela |3
Sférické kino
Tak všechny tyto pocity se nám podařilo pro děti zajistit pozváním sférického kina přímo k nám do tělocvičny.
ŠD
čtvrtek 02.05.2024 |Hradilová Michaela |6