Vzdělávací program naší mateřské školy

Školní vzdělávací program „Je nám dobře na světě“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je volně inspirován jinými programy, např.: „Zdravá mateřská škola“ a „Začít spolu“.
Naším záměrem je vedle naplňování cílů předškolní výchovy naplňovat také námi stanovené záměry a cíle, a také vést děti k vědomí, že v životě člověka se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o posun v kvalitě zpracování životních situací a příležitostí. Dětem chceme pomáhat vytvářet potřebné poznatky a předpoklady,
které umožňují člověku vést plnohodnotný život.

Školní vzdělávací program „Je nám dobře na světě“ umožňuje

  • vytvářet pro všechny děti bezpečné, přátelské a podnětné prostředí,
  • respektování a uspokojování přirozených potřeb a zájmů, zdravý životní styl,
  • rozvíjení samostatnosti, komunikace, vzájemných vztahů a spolupráce,
  • rozvíjení spolupráce MŠ a rodiny v partnerském duchu,
  • optimální rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení (získávání poznatků,
  • dovedností a návyků),
  • vzdělávání dětí prostřednictvím tematických celků s nabídkou různých činností,
  • rozšířit vzdělávací nabídku a různé programy, projekty, zájmové aktivity,
  • zařazovat denně přirozený pohyb a aktivity zabezpečující pohybový rozvoj.