Historie

Historie školství v Suchdole n.O se datuje již od 17.století. Po vzniku samostatného státu v r.1918 se většina obyvatelstva obce hlásila k německé národnosti, proto také obecná škola měla vyučovací jazyk německý. 28.7.1919 byla výnosem Moravské zemské školní rady zřízena jednotřídní česká menšinová škola a 15.září téhož roku byla v místnosti evangelické fary zahájena výuka. Zapsáno bylo 75 dětí nejen ze Suchdolu, ale i z Jeseníku a Mankovic. V listopadu se stal správcem školy Florian Kloss, který ve škole působil do roku 1935. Na jeho místo potom nastoupil Jan Mužný.

Kvůli problémům s umístěním školy bylo rozhodnuto vybudovat pro českou školu vlastní budovu. Stavba probíhala od léta r.1920 do r.1921. Otevření budovy 28.8.1921 se stalo národní slavností pro široké české okolí. Během následujících let se počet žáků ustálil na 60-70 dětech. Při škole byla zřízena i mateřská škola, kterou navštěvovalo asi 22 dětí. Budova školy se brzy stala středem společenského života české menšiny. Tělocvična byla zařízena tak, aby se v ní mohla konat divadelní představení, na kterých se aktivně podíleli i žáci školy. Česká menšinová škola zanikla v r.1938 po odchodu většiny českých rodin v důsledku mnichovských ujednání.

Po skončení druhé světové války, kdy dochází k osidlování Suchdolu n.O, se začíná s přípravami k zahájení výuky na obecné měšťanské škole. Tímto úkolem byli pověřeni Jan Skřídlovský a Bedřich Buček. V r.1953 byla podle zákona vytvořena osmiletá základní škola, jejímž ředitelem se stal Jaroslav Holub (zástupcem Alois Krempl). K významným aktivitám školy v této době patřilo založení školního sadu, zelinářského pozemku, biologické pracovny. Pěstitelský kroužek A. Krempla dosahoval dobrých celostátních výsledků. Velmi dobrých výsledků dosahovala škola také ve sportovních soutěžích (v lehké atletice a stolním tenise). V rámci stavebních úprav byl vybudován polytechnický pavilón s dílnami a učebnami pro fyziku, chemii a přírodopis. V r.1965 došlo k úpravě prostranství před budovou, kde byl postaven pomník J.A.Komenského od A. Chromka.

V letech 1979-85 probíhala výstavba 10 třídní nové budovy s odbornými pracovnami, družinou, školní jídelnou, tělocvičnou a dalšími prostorami.Tím se odstranila roztříštěnost školních tříd ve 4 budovách. Žáci a učitelé tak získali nové a modernější prostory pro výuku. Na tuto výstavbu pak navázala po několika letech rekonstrukce staré školní budovy.

Vedení školy

 • od 1. 11. 2011
  Mgr. Tomáš Vindiš
  (zástupce ředitele Mgr. Petr Kudla, od 01.09.2015 zástupce ředitele Mgr. Jana Bechná)
 • od 2. 9. 2011
  Mgr. Petr Kudla
  - statutární orgán po dobu konkurzního řízení
 • od 1. 1. 2003
  Mgr. Miroslav Najmon
  (zástupce ředitele Mgr. Zuzana Šimůnková, od 1. 5. 2006 zástupce ředitele Mgr. Petr Kudla)
 • 1997 – 2002
  Mgr. Danuše Slováčková
  (zást. řed. RNDr. Lenka Blaťáková, od r. 2001 Mgr. Martin Vojáček)
 • 1991 – 1996
  Mgr. Věra Brázdová
  (zástupce řed. Mgr. Jarmila Bayerová)
 • 1978 – 1991
  Jana Šedová
  (zást. řed. Jarmila Bayerová)
 • 1973 – 1978
  František Hub
  (zást. řed. Jana Šedová)
 • 1953 – 1973
  Jaroslav Holub
  (zást. řed. Alois Krempl, František Kaluža, František Hub)
 • 1945 – 1953
  Jaroslav Skřídlovský (obecná škola),
  Bedřich Buček (měšťanská škola)
 • 1935 – 1938
  Jan Mužný