Provoz školní jídelny

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Školní jídelna zajišťuje stravování žákům základní školy, zaměstnancům školy a dětem v Mateřské škole, kterým je podávána i ranní a odpolední svačinka. Možnost stravovat se v naší školní jídelně mají i zájemci z řad občanů, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně, případně odebírat obědy do jídlonosičů. Městys Suchdolu nad Odrou zajišťuje seniorům službu donášky obědů až do domu. Pro žáky školy je zajištěn pitný režim v prostorách školní jídelny.

Ve školní jídelně je možnost výběru ze dvou nabízených jídel (netýká se dětí navštěvující MŠ), vždy minimálně jeden den dopředu. K výběru menu je třeba mít zakoupený čip. Za čip účtujeme zálohu ve výši 100 Kč, k dostání je u vedoucí ŠJ. Při vrácení čipu se záloha vrací. Volit si zvolená jídla mohou strávníci na základě čipu na stránkách www.estrava.cz, na terminálu umístěném v prostorách jídelny, e-mailem na adrese i.michnova@skolasuchdol.cz, případně telefonicky na telefonním čísle 556 736 574.

Přihlášení ke stravování

Přihlášku ke stravování si mohou strávníci vyzvednout u vedoucí ŠJ, případně stáhnout v sekci Dokumenty ŠJ.
Výše úhrady je stanovena kalkulačním listem v rámci finančních limitů stanovených ve vyhlášce č. 852/2004 Sb., strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku dítěte, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Provoz školní jídelny

Pracovní doba zaměstnanců ŠJ​ 06.00 - 14.30 hod
Výdejní doba - žáci a zaměstnanci​ 11.40 - 13.45 hod
Cizí​ strávníci stravující se ve školní jídelně 11.00 - 11.45 hod
Cizí strávníci do jídlonosičů​ 09.30 - 10.00 hod
Odběr do jídlonosičů ve školní jídelně​ 11.00 - 11.30 hod
Výdej do termonádob​ - Dovoz do MŠ 09.45 - 10.00 hod
Výdej do jídlonosičů ve výdejně MŠ​ 10.30 - 11.00 hod

Odhlášení obědů a cena.

Pracovníci ŠJ

Uvedené e-mailové adresy osob používejte ve formátu: prvnipismenojmena.prijmeni@skolasuchdol.cz

ŠJ

Jméno Pozice E-mail Telefon
Adamcová Andrea kuchařka
Ďuricová Martina kuchařka
Košutová Lenka kuchařka
Krištofová Jana kuchařka
Lackovská Lenka kuchařka
Michnová Iva, Dis. vedoucí školní jídelny i.michnova 556 736 574