Provoz školní jídelny

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Školní jídelna zajišťuje stravování žákům základní školy, zaměstnancům školy a dětem v Mateřské škole, kterým je podávána i ranní a odpolední svačinka. Možnost stravovat se v naší školní jídelně mají i zájemci z řad občanů, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně, případně odebírat obědy do jídlonosičů. Městys Suchdolu nad Odrou zajišťuje seniorům službu donášky obědů až do domu. Pro žáky školy je zajištěn pitný režim v prostorách školní jídelny.

Ve školní jídelně je možnost výběru ze dvou nabízených jídel (netýká se dětí navštěvující MŠ), vždy minimálně jeden den dopředu. K výběru menu je třeba mít zakoupený čip. Za čip účtujeme zálohu ve výši 100 Kč, k dostání je u vedoucí ŠJ. Při vrácení čipu se záloha vrací. Volit si zvolená jídla mohou strávníci na základě čipu na stránkách www.estrava.cz, na terminálu umístěném v prostorách jídelny, e-mailem na adrese v.stanikova@skolasuchdol.cz, případně telefonicky na telefonním čísle 556 736 574.

Přihlášení ke stravování

Přihlášku ke stravování si mohou strávníci vyzvednout u vedoucí ŠJ, případně stáhnout v sekci Dokumenty ŠJ.
Výše úhrady je stanovena kalkulačním listem v rámci finančních limitů stanovených ve vyhlášce č. 852/2004 Sb., strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku dítěte, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Provoz školní jídelny

Pracovní doba zaměstnanců ŠJ​ 06.00 - 14.30 hod
Výdejní doba - žáci a zaměstnanci​ 11.40 - 13.45 hod
Cizí​ strávníci stravující se ve školní jídelně 11.00 - 11.45 hod
Cizí strávníci do jídlonosičů​ 09.30 - 10.00 hod
Odběr do jídlonosičů ve školní jídelně​ 11.00 - 11.30 hod
Výdej do termonádob​ - Dovoz do MŠ 09.45 - 10.00 hod
Výdej do jídlonosičů ve výdejně MŠ​ 10.30 - 11.00 hod

Odhlášení obědů a cena.

Pracovníci ŠJ

Uvedené e-mailové adresy osob používejte ve formátu: prvnipismenojmena.prijmeni@skolasuchdol.cz

ŠJ

Jméno Pozice E-mail Telefon
Bešinová Krištofová Jana kuchařka
Ďuricová Martina kuchařka
Frydrychová Kateřina kuchařka
Gašparová Lucie kuchařka
Košutová Lenka kuchařka
Lackovská Lenka kuchařka
Staníková Veronika Bc. vedoucí školní jídelny v.stanikova 556 736 574