Odhlášky obědů

Odhlásit stravu lze nejpozději do 13.45 hod. předchozího dne telefonicky na tel. č.: 556 736 574 (kancelář ŠJ), elektronickou poštou na adrese: v.stanikova@skolasuchdol.cz, přes výdejní terminál v prostorách ŠJ, přes internet na adrese www.estrava.cz, v MŠ osobně u třídních učitelů nebo telefonicky na tel. čísle MŠ: 556 736 539.

V době prázdnin jsou žáci ZŠ automaticky odhlášení.

V případě onemocnění dítěte lze odebrat oběd do jídlonosičů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 pouze první den nemoci dítěte. Po té vzniká povinnost odhlásit dítě ze stravování. Při neodhlášení dítěte i v případě že oběd není odebrán, vzniká povinnost uhradit celkové náklady na výrobu oběda dle kalkulačního listu.
Oběd je možné si vyzvednout pouze v době od 11.00 hod do 12.00 hod přímo ve školní jídelně při ZŠ, v MŠ v době od 10.30 hod do 11.00 hod a to do vlastních jídlonosičů, které si rodič donese v danou dobu. Není možné nosit jídlonosiče již v ranních hodinách a vyzvedávat si je naplněné až v odpoledních hodinách. MŠ nemá možnost zajistit jejich uchování podle hygienických předpisů po celou dobu.