Možnost pronájmu prostor

Prostory

  • nová tělocvična
  • stará tělocvična
  • pronájem jiných prostor je na individuálním posouzení

Doba, pro kterou je pronájem tělocvičen možné sjednat

říjen - červen
v pracovní dny: 15.00 - 22.00 hodin
v soboty a neděle: 08.00 - 22.00 hodin