Škola se sestává ze dvou hlavních součástí

Mateřská škola má 5 tříd. Součástí mateřské školy je výdejna stravy, do které se strava dováží ze školní jídelny základní školy.

Základní škola má 15 tříd. Součástí základní školy je školní družina, která má 4 oddělení, školní klub s přibližně 15 kroužky (včetně kroužků ŠD) a školní jídelna, která vaří pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.