Na elektronické úřední desce a v mateřské i základní škole byl zveřejněn seznam uchazečů, kterým se od 01. 09. 2022 vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Tomáš Vindiš

Mateřská škola Suchdol nad Odrou