Školní knihovna

V letošním školním roce je opět zahájena činnost školní knihovny. Žáci si mohou vypůjčit knihy, napsat referát nebo občas zasoutěžit. V letošním školním roce jsou naplánovány tyto akce: Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Čtenářské dílny, které se konají v rámci hodin literatury. Cílem těchto akcí je motivovat žáky ke čtenářství.

Školní knihovna skýtá 1731 knižních titulů pro žáky všech věkových kategorií. Nejčastějšími návštěvníky beletrie jsou žáci I. stupně, starší žáci si v knihovně vypůjčují převážně odbornou literaturu k přípravě referátů a prezentací.

Půjčovní doba

Pondělí: 9:40 h – 10:00 h, 13:45 h - 14:15 h

Mgr. Petra Janurová