Provoz školní družiny

Kontakt

Telefon: 556 712 461

Provoz ŠD ve dnech školního vyučování

Před vyučováním v ranních hodinách od 6.00 h do 7.45 h nebo 8.45 h podle potřeb školy.
Po vyučování v odpoledních hodinách od 11:40 h do 16:00 h.

Školní družina pracuje při ZŠ Suchdol nad Odrou. Je umístěna v prvním patře v nové budově školy. Žáci se přihlašují na začátku školního roku formou zápisního lístku. Je-li volné místo, může se žák přihlásit i během školního roku.

Za pobyt žáků ve ŠD je vybírán poplatek, který stanovuje ředitel školy svým nařízením vždy na daný školní rok. Ve školním roce 2022/2023 je výše poplatku 150 Kč na měsíc. Platba je prováděna bezhotovostně na účet školy, vždy na jedno pololetí.

Materiální podmínky ŠD jsou velmi dobré. Školní družina je tvořena čtyřmi odděleními. Oddělení jsou vybavena praktickým nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, CD přehrávačem, sportovními pomůckami. Oddělení IV. bude umístěno v kmenové třídě I. stupně, dále bude využívat školní klubovnu. Při hlavním odpoledním programu ŠD je možné využívat dvě tělocvičny, rozsáhlé školní hřiště, multimediální místnost, PC učebnu a keramickou dílnu. Neustále se průběžně zlepšují materiální podmínky ŠD zejména pro výtvarnou, sportovní a rekreační činnost. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem školní družiny na daný školní rok. Každý měsíc se věnujeme určitému tématu nebo projektu, chodíme na školní hřiště, jezdíme na výlet do kina, přijíždí za námi klaun, pořádáme besedy, akce s rodiči, zúčastňujeme se soutěží a jarmarků, vystupujeme na akcích městyse.
 
Veškeré podmínky přijetí, bezpečnosti, ochrany a chování žáků se nachází v dokumentech ŠD.

Vychovatelky

ŠD

Jméno Oddělení Pozice E-mail
Floríková Milana Mgr. I. vedoucí vychovatelka m.florikova
Heinová Gabriela Bc. IV. vychovatelka g.heinova
Hrubá Andrea III. vychovatelka a.hruba
Kuczová Ivana II. vychovatelka i.kuczova

Uvedené e-mailové adresy osob používejte ve formátu: prvnipismenojmena.prijmeni@skolasuchdol.cz