Historie mateřské školy

Mateřská škola v Suchdole nad Odrou byla otevřena kolem roku 1924. Umístěna byla v menšinové české škole obecné (č. p. 241 – bývalá hudební škola). Vydržovala ji Ústřední matice školská. Zapsaných dětí bývalo průměrně 20. Škola byla v provozu do roku 1938.

Po válce roku 1954 byla mateřská škola opět otevřena a byla umístěna v bývalé německé mateřské škole (č. p. 234 – bývalá MŠ Malá strana, původně ulice Kpt. Sochora). Strava se v té době nevydávala, děti chodily na oběd domů (dvojitá frekvence). Vzhledem k tomu, že děti od nádraží měly do mateřské školy velmi daleko, byla zřízena za nádražím II. Mateřská škola v budově konfiskovaného majetku po Němcích (č. p. 297). Byla pobočkou I. Mateřské školy a bylo zde zapsáno 27 dětí.

V průběhu dalších let (1945-1978) byly v Suchdole nad Odrou v provozu obě dvě mateřské školy I. MŠ - Malá strana (Kpt. Sochora), postupem času dvoutřídní, a II. MŠ - Za nádražím, jednotřídní, která se k 1. 9. 1979 stala Závodní MŠ při ČSD s kapacitou 25 dětí.

Od 1. 9. 1978 byl zahájen provoz v nově vybudované dvoutřídní mateřské škole v centru obce na ulici Záhumení (původně Komenského) pro 60 dětí. V dalších letech byly vzhledem k potřebám rodičů v obci a počtu dětí od 1. 9. 1978 do 30. 6. 1993 v provozu všechny tři mateřské školy.

K 30. 6. 1993 byl ukončen provoz v Závodní MŠ za nádražím, MŠ byla zrušena a většina dětí i zaměstnanců přešla do stávajících dvou mateřských škol - MŠ na ulici Záhumení (Komenského) a MŠ na ulici Malá strana, které byly současně v provozu do konce roku 2002.

V letech 2001-2002 se budova mateřské školy na ulici Záhumení (Komenského), změnila díky provedeným stavebním úpravám a rozsáhlé rekonstrukci a od 1. 9. 2003 z původně dvoutřídní na nově čtyřtřídní s nejvyšším povoleným počtem 100 dětí. Vzhledem ke zrušení MŠ na ulici Malá strana, přechodem dětí a zaměstnanců, se stala MŠ Záhumení od 1. 1. 2003 jedinou mateřskou školou v Suchdole nad Odrou s celkovou kapacitou (navýšenou od 1. 9. 2011) 112 dětí.

Provedenou rekonstrukcí budovy mateřské školy a rozsáhlými stavebními úpravami, které výrazně přispěly ke zlepšení a zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání, získala budova současné mateřské školy nejen na účelnosti, ale i na kráse. Součástí areálu MŠ je také přilehlá udržovaná zahrada, která se nově vybavila kvalitními dřevěnými herními a sportovními sestavami a prvky na podzim roku 2013. Vše ke spokojenosti a radosti našich dětí.

Zpracováno ze zápisů z kronik MŠ.