Mateřská škola dnes

V současné době je čtyřtřídní mateřská škola na ulici Záhumení pro 112 dětí (od 1.září 2011) jedinou mateřskou školou v Suchdole nad Odrou a od roku 2003 je součástí Základní školy v Suchdole nad Odrou. Celý provoz mateřské školy je situován do dvou podlaží budovy.

V přízemí jsou dvě třídy, každá se samostatným vchodem, šatnou a nově rekonstruovanou umývárnou s WC (v červenci 2013). Nachází se zde také velká tělocvična, která vznikla díky přístavbě MŠ a její prostory jsou hojně využívány k pohybovým činnostem, k divadelním představením, ke sportovním a společenským akcím mateřské školy apod. V přízemí se dále nachází provozní místnosti a vybavená školní kuchyně dnes sloužící (od r. 2005) pouze jako přípravna a výdejna stravy. Strava se do mateřské školy dováží ze školní jídelny při ZŠ. 

V prvním poschodí jsou další dvě třídy s šatnami a umývárnami, do kterých se vstupuje samostatným vchodem z boku budovy. V prvním poschodí se nachází společná prostorná jídelna, která slouží ke stravování dětí obou tříd a také k výtvarným a společenským akcím školy. Také zde jsou umístěny různé provozní místnosti a kancelář pro vedoucí učitelku s malým archivem.
Vzhledem k velikosti tříd se odpolední odpočinek dětí realizuje na rozkládacích lehátkách.

Budovu mateřské školy obklopuje školní zahrada osázená okrasnými keři a stromy. Na zahradě děti využívají čtyři pískoviště a nově vybudované dřevěné hrací a sportovní sestavy a prvky. K úschově hraček slouží zahradní chatka v přední části zahrady. Naproti mateřské školy je sportovní areál sestávající z fotbalového, házenkářského a tenisového hřiště, který můžeme s dětmi během dopoledních hodin využívat. Také díky této možnosti mají děti dostatek prostoru pro různé pohybové a sportovní aktivity.

V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní vzdělávací nabídku a celodenní péči o všechny děti naší mateřské školy. Všem dětem se denně věnuje několik pedagogických a nepedagogických pracovnic, které mají většinou dlouholetou praxi. Snahou všech zaměstnanců je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře, byly šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, spolupráci se ZŠ, s DKT, s PPP, s SPC, s lékaři, psychology a všemi, kteří mají zájem podílet se na práci s dětmi.

Škola ve spolupráci s městysem připravuje od 01. 09. 2022 zvýšení kapacity otevřením páté třídy mateřské školy, která bude umístěna v budově Základní školy na ulici Komenského 323.

Co děti potřebují v MŠ

  • pohodlné oblečení do MŠ (dle uvážení rodičů),
  • uzavřené papuče – ne pantofle,
  • oblečení na pobyt venku – na zahradu,
  • pyžamo,
  • cvičební úbor,
  • pláštěnku – vzhledem k bezpečnosti ne deštník,
  • hrníček na zabezpečení denního pitného režimu,

Vše výrazně označené – hlavně u malých dětí!

Rámcové stanovení činností během dne

05:45 - 09:30 hod. spontánní herní a pohybové aktivity, program.řízené činnosti
​od 08:30 hod. podávání přesnídávky
​09:30 - 11:30 hod. ​příprava a pobyt venku, pohybové a jiné aktivity
​11:30 - 14:00 hod. ​hygiena, oběd, pohádka, odpočinek, náhradní aktivity
​14:00 - 16:15 hod. hygiena, svačina, odpolední činnosti, hry dětí

 

Organizace MŠ

​Provoz MŠ 05:45 - 16:15 hod.
​Úplata za vzdělávání 300 Kč/měsíčně
Stravné​ ​celodenní 33 Kč a 34 Kč
Stravné​ ​polodenní 27 Kč a 28 Kč
Počet tříd​ 4 třídy (Sluníčka, Kuřátka, Hvězdičky, Broučci)

 

Pracovníci MŠ

Jméno Pozice E-mail Telefon
Bártová Daniela učitelka d.bartova
Bártová Markéta Bc. učitelka m.bartova
Beranová Erika Bc. učitelka e.beranova
Ďuricová Kateřina učitelka k.duricova
Heinová Gabriela Bc. asistent pedagoga g.heinova
Hessková Martina Bc. učitelka m.hesskova
Hýžová Lucie učitelka l.hyzova
Jarošová Dominika Bc. učitelka d.jarosova
Jurasová Monika provozní zaměstnanec
Kleinová Veronika učitelka v.kleinova
Kocmichová Ivana Mgr. zástupkyně ředitele i.kocmichova 556 736 539
Miková Lucie provozní zaměstnanec l.mikova
Nábělková Lucie učitelka l.nabelkova
Pitrunová Jana provozní zaměstnanec j.pitrunova

Uvedené e-mailové adresy osob používejte ve formátu: prvnipismenojmena.prijmeni@skolasuchdol.cz