Mateřská škola dnes

V současné době od 1. 9. 2022 je naše mateřská škola pětitřídní. Čtyři třídy jsou umístěny ve stávající budově MŠ a jedna třída je umístěna v rekonstruované budově ZŠ na ulici Komenského. Mateřská škola je pro 125 dětí a je jedinou mateřskou školou v Suchdole nad Odrou. Od roku 2003 je součástí Základní školy v Suchdole nad Odrou.

V budově MŠ na ulici Záhumení je celý provoz čtyř tříd situován do přízemí a prvního patra. V přízemí jsou dvě třídy, každá se samostatným vchodem, šatnou a nově rekonstruovanou umývárnou s WC (v červenci 2013). Nachází se zde také velká tělocvična, která vznikla díky přístavbě MŠ a její prostory jsou hojně vyžívány k pohybovým činnostem, k divadelním představením, ke sportovním a společenským akcím mateřské školy apod. V přízemí se dále nachází provozní místnosti a vybavená školní kuchyně dnes sloužící (od r. 2005) pouze jako přípravna a výdejna stravy. Strava se do mateřské školy dováží ze školní jídelny při ZŠ. V prvním poschodí jsou další dvě třídy s šatnami a umývárnami, do kterých se vstupuje samostatným vchodem z boku budovy. V prvním poschodí se nachází společná prostorná jídelna, která slouží ke stravování dětí obou tříd a také k výtvarným a společenským akcím školy. Také zde jsou umístěny různé provozní místnosti a kancelář pro vedoucí učitelku s malým archivem. Vzhledem k velikosti tříd se odpolední odpočinek dětí realizuje na rozkládacích lehátkách. Budovu mateřské školy obklopuje školní zahrada osázená okrasnými keři, stromy a od roku 2021 doplněna prvky „přírodní zahrady“. Na zahradě děti využívají čtyři pískoviště a nově vybudované dřevěné hrací a sportovní sestavy a prvky umožňující venkovní vzdělávání. K úschově hraček a pomůcek slouží zahradní chatka v přední části zahrady. Naproti mateřské školy je sportovní areál sestávající z fotbalového, házenkářského a tenisového hřiště, který můžeme s dětmi během dopoledních hodin využívat. Také díky této možnosti mají děti dostatek prostoru pro různé pohybové a sportovní aktivity.

Třída mateřské školy umístěná v nově rekonstruovaných prostorách ve staré ZŠ využívá celé jedno podlaží budovy, kde je umístěna šatna, třída, herna, jídelna, stabilní ložnice a sociální zařízení. Stravu dětem podávají pracovnice ŠJ. Třída využívá tělocvičnu, dvůr, hřiště ZŠ a má k dispozici venkovní prostor atria.

V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní vzdělávací nabídku a celodenní péči o všechny děti naší mateřské školy. Všem dětem se denně věnuje několik pedagogických a nepedagogických pracovnic, které mají většinou dlouholetou praxi. Snahou všech zaměstnanců je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře, byly šťastné a spokojené.

Co děti potřebují v MŠ

  • pohodlné oblečení do MŠ (dle uvážení rodičů),
  • uzavřené papuče – ne pantofle,
  • oblečení na pobyt venku – na zahradu,
  • pyžamo,
  • cvičební úbor,
  • pláštěnku – vzhledem k bezpečnosti ne deštník,
  • hrníček na zabezpečení denního pitného režimu,

Vše výrazně označené – hlavně u malých dětí!

Rámcové stanovení činností během dne

05:45 - 09:30 hod. spontánní herní a pohybové aktivity, program.řízené činnosti
​od 08:30 hod. podávání přesnídávky
​09:30 - 11:30 hod. ​příprava a pobyt venku, pohybové a jiné aktivity
​11:30 - 14:00 hod. ​hygiena, oběd, pohádka, odpočinek, náhradní aktivity
​14:00 - 16:15 hod. hygiena, svačina, odpolední činnosti, hry dětí

 

Organizace MŠ

​Provoz MŠ 05:45 - 16:15 hod.
​Úplata za vzdělávání 400 Kč/měsíčně
Stravné​ ​celodenní 43 Kč a 45 Kč
Stravné​ ​polodenní 34 Kč a 36 Kč
Počet tříd​ 5 tříd (Sluníčka, Kuřátka, Hvězdičky, Broučci, Sovičky)

 

Pracovníci MŠ

Jméno Pozice E-mail Telefon
Bártová Markéta Bc. učitelka m.bartova
Beranová Erika Bc. učitelka e.beranova
Ďuricová Kateřina DiS. učitelka k.duricova
Hessková Martina Bc. učitelka m.hesskova
Holcová Monika učitelka/školní asistent m.holcova
Hýžová Lucie učitelka l.hyzova
Jarošová Dominika Bc. učitelka d.jarosova
Jurasová Monika provozní zaměstnanec
Kleinová Veronika učitelka v.kleinova
Kocmichová Ivana Mgr. zástupkyně ředitele i.kocmichova 556 736 539
Miková Lucie provozní zaměstnanec
Nábělková Lucie učitelka l.nabelkova
Pitrunová Jana provozní zaměstnanec
Segeťová Ester učitelka e.segetova

Uvedené e-mailové adresy osob používejte ve formátu: prvnipismenojmena.prijmeni@skolasuchdol.cz