Kamera - školní hřiště

Kamera je dostupná jen v době mimo vyučování.