Zápis do Mateřské školy


pátek 15.04.2022 |Švánová Jitka |Všechny aktuality

Zápis do Mateřské školy - kritéria, formuláře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Lékařské potvrzení

Dotazník pro rodiče žádající o přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

(pro zápis dne 03. 05. 2022, děti budou přijímány od 01. 09. 2022)

 1. K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 2. Děti budou dále přijímány v pořadí:
  1. Děti, které mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu), v městysi Suchdol nad Odrou a které jsou narozené do 31. 08. 2017 (děti k povinnému roku předškolního vzdělávání).
  2. Děti, které mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu), v městysi Suchdol nad Odrou a které jsou narozené do 31. 08. 2020 (děti starší dvou let). V případě zájmu vyššího, než je volná kapacita mateřské školy, budou děti přijímány podle pořadí určeného datem narození (nejdříve budou přijímány starší děti).
  3. Děti, které mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu), mimo městys Suchdol nad Odrou a které jsou narozené do 31. 08. 2017 (děti k povinnému roku předškolního vzdělávání). V případě zájmu vyššího, než je volná kapacita mateřské školy, budou děti přijímány podle pořadí určeného datem narození (nejdříve budou přijímány starší děti).
  4. Děti, které mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu), mimo městys Suchdol nad Odrou a které jsou narozené do 31. 08. 2020 (děti starší dvou let). V případě zájmu vyššího, než je volná kapacita mateřské školy, budou děti přijímány podle pořadí určeného datem narození (nejdříve budou přijímány starší děti).
 3. Doložení trvalého pobytu lze v odůvodněných případech nahradit jiným dokladem, ze kterého plyne, případně bude nejpozději od počátku školního roku vyplývat, jasný záměr pobytu v Suchdole nad Odrou (například prokázáním vlastnictví objektu k bydlení, doložením nájemní smlouvy atp.), o uznání takto předloženého dokladu rozhoduje ředitel po konzultaci s úřadem městyse.
 4. Pokud v pořadí stanoveném dle bodů 2.b., 2.c. nebo 2.d. nastane rovnost uchazečů, bude upřednostněno dítě, které má v MŠ sourozence, případně rozhodne los za přítomnosti zástupce zřizovatele a rodičů.