Malý zpracovatel odpadu u Broučků


úterý 25.04.2023 |Jarošová Dominika Bc. |Všechny aktuality

V úterý dne 25. 4. 2023 navštívil také třídu Broučků lektor z MTU s projektem "Malý zpracovatel odpadu".

V úterý dne 25. 4. 2023 navštívil také třídu Broučků lektor z MTU s projektem "Malý zpracovatel odpadu". Děti si během dopoledne ověřily a rozšířily své znalosti o třídění odpadků, dozvěděly se nové zajímavosti o zpracování a další využití odpadů a v závěru si vyrobily ruční papír. Dopolední program si děti společně užily a všem se moc líbil. 

                                                                                        Paní učitelky a děti z Broučků