Malý zpracovatel odpadu


středa 19.04.2023 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

V rámci týdenního tématu Slavíme Den Země zavítala do oddělení Hvězdiček paní lektorka Iveta z Malé technické univerzity s edukačním programem Malý zpracovatel odpadu.

V rámci týdenního tématu Slavíme Den Země zavítala do oddělení Hvězdiček paní lektorka Iveta z Malé technické univerzity s edukačním programem Malý zpracovatel odpadu. Děti se pod jejím vedením ocitly v roli zpracovatele odpadů, dověděly se, kde končí směsný odpad, založily povolenou skládku, seznámily se s tím, co je to odvětrání a izolace skládky a k čemu slouží, co na skládku nepatří, co je to třídění odpadu a recyklace. Při pobytu venku si vyrobily (zrecyklovaly) papír.

Bc. Hessková Martina