Etiketa do škol - OP JAK

ŠK
pondělí 25.03.2024 |Hradilová Michaela |Všechny aktuality

Beseda na téma "Etiketa do škol" poskytla žákům druhého stupně příležitost prozkoumat důležitost slušného chování ve školním prostředí.

Beseda na téma "Etiketa do škol" poskytla žákům druhého stupně příležitost prozkoumat důležitost slušného chování ve školním prostředí. Simulace různých situací, jako jsou interakce na chodbách, vstup do tříd nebo čekání na oběd, je skvělým způsobem, jak umožnit žákům přímo zažít a reflektovat různé aspekty etikety.

Zkušenost z těchto simulací byla jistě obohacující, neboť ukázala naši různorodost návyků a chování. Tímto způsobem žáci mohli získat vhled do toho, jak jejich jednání ovlivňuje prostředí ve škole a vztahy mezi spolužáky.

Michaela Hradilová