Naše škola a nová badatelská učebnice dějepisu Soudobé dějiny

Akce ZŠ
pondělí 30.05.2022 |Vala Pavel Mgr. DiS. |Všechny aktuality

Naše škola se v loňském a letošním školním roce podílela na testování nové, a v mnoha ohledech převratné, učebnice dějepisu pro 9. ročníky.

Naše škola se v loňském a letošním školním roce podílela na testování nové, a v mnoha ohledech převratné, učebnice dějepisu pro 9. ročníky. Jde o výsledek spolupráce nakladatelství FRAUS, autorského týmu sdruženého kolem Ústavu pro studium totalitních režimů a zapojených pilotních škol.

Učebnice představuje moderní badatelskou formu výuky, která je založena na interpretaci a analýze historických pramenů (tj. dobových fotografií, svědectví pamětníků, video a audio záznamů, karikatur, plakátů apod.) a odborných názorů. Žáci se tak neučí historii "přeříkávat", nýbrž o ní přemýšlet a hledat odpovědi na otázky typu:

Proč se události dějí?

Jaké mají dopady?

Jak porozumět lidem, kteří žili v minulosti?

Děkuji žákům loňských a letošních 9. tříd, že se se mnou do testování učebnic aktivně zapojili, včetně poskytnutí cenné zpětné vazby umožňující autorům doladit jednotlivé lekce. Věřím že i díky této učebnici bude výuka dějepisu (nejen) na naší škole zase o něco tvořivější, smysluplnější a zábavnější.

Další informace o učebnici lze nalézt zde

Mgr. Pavel Vala, DiS.