Skok vysoký


pondělí 27.03.2023 |Hradilová Michaela |Všechny aktuality

Koncem ledna bylo zakoupeno nové doskočiště na skok vysoký, a tak jsme se mohli v hodinách tělesné výchovy s radostí vrhnout na nácvik SKOKU DO VÝŠKY způsobem flop.

Koncem ledna bylo zakoupeno nové doskočiště na skok vysoký, a tak jsme se mohli v hodinách tělesné výchovy s radostí vrhnout na nácvik SKOKU DO VÝŠKY způsobem flop. Před samotným skokem do výšky je potřeba věnovat dostatek času průpravným cvičením, protože se jedná o disciplínu se značnými nároky na techniku pohybu.  V úvodních hodinách jsme se nejprve zaměřili na odrazovou přípravu. Většina žáků měla problém odrazit se ze správné nohy, což je pro výkon v této disciplíně zásadní. Po osvojení základních pohybových dovedností jsme mohli přejít na nácvik a následné zdokonalování dílčích fázích pohybu skoku vysokého – rozběh, odraz spojený s přechodem laťky a dopad. V rámci jednotlivých hodin se žákům podařilo pomalými krůčky po centimetrech vylepšovat své výkony, ale hlavně zdokonalovat svou techniku, což bylo hlavním cílem celého nácviku. Mě osobně udělala největší radost ta nefalšovaná chuť překonávat své osobní limity. Nejlépe si s laťkou poradil Patrik Pospíšil, kterému se podařilo skočit neuvěřitelných150 cm. U děvčat nejlepšího výkonu dosáhla Sabča Malaníková, která skočila 125 cm.

Mgr. Aneta Janovská