Z Předškoláčka


pátek 23.06.2023 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

Dětem a rodičům z předškolních oddělení mateřské školy se letos naskytla jedinečná příležitost navštěvovat školu ještě před nástupem do 1. třídy.

Dětem a rodičům z předškolních oddělení mateřské školy se letos naskytla jedinečná příležitost navštěvovat školu ještě před nástupem do 1. třídy. Připravily jsme pro ně Předškoláčka a zájem o něj byl veliký. Proběhla čtyři setkání, na kterých měli možnost seznámit se s výukou českého jazyka, matematiky, angličtiny, hudební výchovy, pracovních činností a procvičit si hrubou i jemnou motoriku. Na závěr děti i rodiče absolvovali Jarní stezku, byly jim rozdány diplomy a medaile za vzornou práci a u společného ohýnku jsme si opekli špekáčky.

Děkuji tímto rodičům za jejich zájem a chuť trávit se svými dětmi odpoledne ve škole a dětem za odvahu a pracovitost. Díky tomu jsme měli možnost vzájemně se poznat a těšit se z hezky odvedené práce.

Těšíme na předškoláčky v první třídě!

Mgr. Lenka Martinková