Debatiáda


úterý 12.03.2024 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 7.3.2024 se u nás ve škole uskutečnil workshop Debatiáda pod vedením lektorky Asociace debatních klubů Renáty Kotůlkové.

Ve čtvrtek 7.3.2024 se u nás ve škole uskutečnil workshop Debatiáda pod vedením lektorky Asociace debatních klubů Renáty Kotůlkové. Seznámili jsme se se základními pravidly debatních soutěží a jednu debatu si vyzkoušeli i naživo. Vzhledem k tomu že žáky aktivita bavila, a to i přesto že probíhala v jejich volném čase a trvala dlouhých 2,5 hodiny, zvážíme účast v debatních soutěžích případně i vybudování debatního kroužku.

Co je debata?
Debata je pravidly řízená diskuze dvou týmů nad důležitým společenským tématem. Úkolem prvního z nich je pomocí argumentů téma podpořit, druhý se snaží argumentaci oponentů vyvrátit. Se svým projevem postupně vystupují všichni členové obou týmů, oběma týmům je pro vyjádření udělen stejný časový limit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí, kteří po debatě také všem udělují zpětnou vazbu.

Proč debatovat?
Debatování dlouhodobě a systematicky pomáhá mladým lidem rozvíjet se v oblastech klíčových nejen pro studium. Dovednosti získané účastí v debatním programu jsou žádané na pracovním trhu a nepostradatelné pro život v dnešním komplexním a rychle se vyvíjejícím světě.

Další info viz zde: https://debatovani.cz/

Mgr. Pavel Vala, DiS.