Dětský den - Kreativita, technologie a společné zážitky pro žáky 6. třídy


středa 05.06.2024 |Hradilová Michaela |Všechny aktuality

Letos jsem připravila pro žáky 6. třídy nezapomenutelný Den dětí plný pestrých aktivit a nových poznatků.

Letos jsem připravila pro žáky 6. třídy nezapomenutelný Den dětí plný pestrých aktivit a nových poznatků. Program byl rozdělen podle zájmů a potřeb chlapců a dívek, aby každý mohl zažít něco výjimečného.

Dívky a jejich program

Děvčata měla tu čest strávit dopoledne s lektorkou ženské intimity, paní Marií Teodorou Pišlovou. Paní Pišlová pro ně připravila drama workshop, který byl nejen zábavný, ale také edukativní. Dívky si vyzkoušely různé dramatické techniky a improvizační hry, což jim umožnilo vyjádřit své emoce a rozvíjet kreativitu.

Další část programu byla věnována seznámení se s cykličností u ženy. Dívky se dozvěděly o důležitosti pochopení vlastního těla a jeho přirozených cyklů. Interaktivní formou se naučily, jak tyto poznatky využít ve svém každodenním životě.

Chlapci a jejich program

Chlapci se mezitím ponořili do světa umělé inteligence pod vedením pana učitele Valy. Naučili se základy fungování umělé inteligence, její praktické aplikace a zkoumali, jak tato technologie ovlivňuje náš svět. Chlapci se aktivně zapojili do praktických ukázek a experimentů, které jim přiblížily různé koncepty zábavnou formou.

Společné aktivity

Po individuálních aktivitách se celá třída spojila a společně pracovala na vytyčování si svých hranic. Tento blok aktivit byl zaměřen na osobní rozvoj, respekt a komunikaci. Prostřednictvím různých her a cvičení se žáci učili, jak jasně a efektivně vyjadřovat své potřeby a respektovat hranice ostatních.

Zakončení akce

Celý den byl zakončen chutným obědem – hamburgery, které připravovali pan ředitel, paní zástupkyně a paní místostarostka. Občerstvení bylo příjemnou tečkou za úspěšným Dnem dětí, který všem zúčastněným přinesl mnoho radosti a nových zážitků.

Po celý den mohly děti konzumovat buchty, muffiny, cookies a různé jiné občerstvení, které pro své děti připravily jejich rodiče.

Děkuji všem rodičům, panu učiteli Valovi a samozřejmě také paní lektorce Pišlové.

Ivana Adéla Květoňová, třídní učitelka.