Exkurze 9. ročník


pondělí 27.05.2024 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

V květnu se třídy IX.A a IX.B zúčastnily dvou geologických exkurzí.

V květnu se třídy IX.A a IX.B zúčastnily dvou geologických exkurzí. Žáci tak mohli poznávat okolí Suchdolu nad Odrou také z geologického pohledu. Jako první jsme navštívili štěrkopískovnu Českomoravský štěrk Mankovice, která se nachází v těsné blízkosti suchdolského sila. Po prohlídce štěrkovny a provozu jsme se vydali dále naučnou stezkou Krajinou povodní v Poodří směrem k Bernarticím nad Odrou. Na druhou geologickou exkurzi jsme vyjeli do Oder do Flascharova dolu, kde jsme se blíže seznámili s těžbou břidlice v našem kraji.

Mgr. Hana Alexandruková