Moderní výuka dějepisu a informatiky


čtvrtek 28.03.2024 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

Ve čtvrteční výuce informatiky jsme propojili počítačové téma "Šifrování dat" s dějepisným učivem "České národní obrození".

Ve čtvrteční výuce informatiky jsme propojili počítačové téma "Šifrování dat" s dějepisným učivem "České národní obrození". Ve skupinách jsme procházeli pracovní listy umístěné na různých místech atria školy a snažili se pomocí nápovědy rozkódovat zašifrovaná jména obrozenců, jejich děl, klíčových "ingrediencí" národního obrození apod. Seznámili jsme se tak s 20 různými způsoby, jak lze kódovat data, a přitom se učili v pohybu a na čerstvém vzduchu.
Šifry si můžete vyzkoušet i vy v přiložených dokumentech :)

Mgr. Pavel Vala, DiS.