Projektový den žáků 6. třídy ve firmě UAX: Inspirativní zkušenost v průmyslovém světě


pondělí 02.10.2023 |Hradilová Michaela |Všechny aktuality

Projektové dny nabízí žákům mnoho příležitostí pro praktické zkušenosti mimo třídní učebnu.

Projektové dny nabízí žákům mnoho příležitostí pro praktické zkušenosti
mimo třídní učebnu. V tomto duchu měli žáci šesté třídy neopakovatelnou
příležitost navštívit společnost UAX v Bernarticích n/O, kde se seznámili s
provozem šicí dílny a získali poutavé pohledy do světa tiskařství.

První část dopoledne byla věnována šicí dílně, kde žáci měli příležitost
pochopit celý proces, jakým prochází tkanina před tím, než se stane
hotovým výrobkem. Poté jsme došli do dílny, kde probíhá výstupní kontrola
výrobku a jeho zabalení. Myslím, že nejzajímavější aktivitou se stala
možnost poskládat si z polotovaru svou dárkovou krabici. Během necelých
10 minut stál obrovský komín již poskládaných krabic připravených na další
expedici.

V druhé části dne se žáci dostali k tiskařským strojům, kde měli možnost
vyzkoušet si techniku sítotisku. Každý žák měl příležitost natisknout si logo
na tričko, které si poté mohl odnést jako unikátní suvenýr. Byla to
fantastická příležitost pro žáky ukázat svou kreativitu a naučit se nové
dovednosti v praktickém prostředí.

Je třeba zdůraznit, že nejen samotný obsah dne byl ohromující, ale i přístup
paní Elen Jurčákové, která nás celým dopolednem provázela, byl nad
očekávání. Její zanícení pro vzdělávání mladých lidí a ochota sdílet své
znalosti nám byly všem velkou inspirací.

Celkově lze říci, že návštěva společnosti UAX byla pro žáky nejen poučná,
ale také motivující. Vidět svět průmyslu a podnikání přímo v akci jim
otevřelo nové perspektivy a rozšířilo jejich obzory. Jsme vděční firmě UAX,
paní Elen a jejímu bratrovi (pan tiskař) za tuto nezapomenutelnou
zkušenost.

Mgr. Ivana Adéla Květoňová a Michaela Hradilová