Vyvýšené záhony na naší školní zahradě


neděle 12.05.2024 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

Během měsíce dubna jsme společně s žáky 9. tříd vytvořili v areálu školy 14 vyvýšených záhonů, které budou sloužit k výuce pracovních činností.

Během měsíce dubna jsme společně s žáky 9. tříd vytvořili v areálu školy 14 vyvýšených záhonů, které budou sloužit k výuce pracovních činností. V blízkosti skleníku můžete ze školního parkoviště zahlédnout 12 záhonů, ty slouží pro třídy 1. stupně a pro výuku pěstitelství na 2. stupni ZŠ. Další dva záhony jsou skryté ve vnitřním atriu školy a bude je využívat třída MŠ Sovičky.  Záhony jsou sestaveny z palet a paletových nadstavců, které škole jako sponzorský dar věnovala firma Flexipal, a.s., za což velmi děkujeme.

Mgr. Hana Alexandruková