Discgolf


úterý 31.05.2022 |Miková Radmila Mgr. |Všechny aktuality

Discgolf, frisbee golf nebo také populární hru s létajícím talířem, která v České republice zažívá obrovský boom, si měli možnost zahrát i žáci naší školy v rámci tělesné výchovy.

Discgolf, frisbee golf nebo také populární hru s létajícím talířem, která v České republice zažívá obrovský boom, si měli možnost zahrát i žáci naší školy v rámci tělesné výchovy. Na dva dny se venkovní areál naší ZŠ proměnil v discgolfové hřiště, složené ze tří discgolfových košů a šesti výhozišť. Samotné hře předcházela průprava a seznámení se s pravidly hry, které vychází z pravidel klasického golfu. Cílem hry je na co nejmenší počet hodů dostat disk z výhoziště do discgolfového koše. První hod hází hráč z určeného výhoziště a další hody pak z místa, kde disk zůstal ležet. I přes to, že většina dětí se s touto netradiční sportovní disciplínou setkala zcela poprvé, v jejich tvářích bylo vidět velké nadšení z něčeho nového a odhodlání podat co nejlepší výkon. Většina žáků byla velmi šikovná a úspěšná, jiní se potýkali s překážkami v podobě stromů, ale rozhodně to byla velká zábava. Zatímco se děti z prvního stupně zaměřily především na pečlivou průpravu, žákům z druhého stupně se body z jednotlivých výhozišť poctivě zapisovaly. Z nejlepšího výsledku se mohla radovat Kamila Melicharová (22 hodů) a David Ostaš (20 hodů), oba žáci z 9. B. Nešlo úplně o vítězství, ale spíše o radost, získání nových zkušeností v tomto sportu a „možná taky“ probudit u našich žáků větší zájem o pohyb a celkově o sport. Za zprostředkování zapůjčení vybavení děkuji našemu panu řediteli, myslím si, že to bylo skvělé zpestření hodin TV.

Janovská Aneta