Testování tělesné zdatnosti


čtvrtek 03.11.2022 |Hradilová Michaela |Všechny aktuality

Žáci třetích a sedmých tříd si vyzkoušeli svou pohybovou zdatnost a motorickou výkonnost v rámci plánovaného celostátního šetření České školní inspekce.

Žáci třetích a sedmých tříd si vyzkoušeli svou pohybovou zdatnost a motorickou výkonnost v rámci plánovaného celostátního šetření České školní inspekce. Cílem testování ČŠI je pomocí sady motorických testů nejen zjistit tělesnou zdatnost českých dětí, ale také zmapovat podmínky pro pohybové aktivity žáků na školách. Žáci podstoupili čtyři motorické testy-skok z místa, leh-sed, vytrvalostní člunkový běh a běh čtyřikrát deset metrů. Prostřednictvím jednotlivých testů se hodnotila dynamická schopnost dolních končetin, síla břišních a bedrokyčelních svalů, běžecká vytrvalost a běžecká rychlost spolu s obratností. Výkonnost našich třeťáků i sedmáků byla různá, ale všechny musím moc pochválit, protože testování pojali velmi zodpovědně, všichni žáci se vyznačovali silným sportovním duchem, velkým nadšením a snahou ze sebe dostat co nejlepší výkony. Především při testování vytrvalosti si někteří žáci sáhli na dno svých fyzických sil, přesto to nikoho z nich nenapadlo vzdát, takže pochvala je opravdu na místě. Teď už si jen počkat na srovnání výkonů našich žáků
s výsledky ostatních škol, které by měla ČŠI zveřejnit na začátku příštího roku.

Mgr. Aneta Janovská